Patiënten opleiden

Het doel van het PEC vzw is om samen met patiëntenorganisaties patiënten op te leiden tot patiëntexpert. Een opleiding tot patiëntexpert omvat een generische component en een ziektebeeld-specifieke component.

Inhoud

De algemene component van de opleiding bestaat uit de volgende modules:

Algemene introductie tot PEC

 • Algemene introductie tot PEC
 • De sociale kaart in België
 • Het patiëntenlandschap in België
 • Omgaan met persoonsgegevens
 • Ontwikkeling van geneesmiddelen
 • Ethische commissies
 • Herkennen van betrouwbare informatie
 • Presentatietechnieken
 • Zelfzorg
 • Patient Empowerment
 • Deelnemen aan adviesraden

De ziekte-specifieke component omvat modules die specifiek gaan rond pathologie gebonden terminologie. Deze modules worden steeds samen met de patientenorganisatie tot stand gebracht, al dan niet samen met artsenverenigingen.

Wat kan ik concreet bereiken met de opleiding?

Door de opleiding te volgen kun je als patiëntexpert je expertise gaan inzetten. Dit gebeurt onder leiding van zowel het PEC als een patiëntenorganisatie zodat je voldoende ondersteuning krijgt. Je expertise kan op twee domeinen worden ingezet:

1) lotgenotencontact (peer-to-peer)

Als patiëntexpert kun je andere patiënten ondersteunen in hun ziekteproces. Dit kan op verschillende domeinen. Zo zijn er patiëntexperts die advies kunnen geven rond tewerkstelling, rond navigatie in het gezondheidssysteem of sociale ondersteuning. Een voorbeeld is de ReumaCoach bij ReumaNet. Deze patiëntexpert (ReumaCoach) is opgeleid om patiënten met reuma te ondersteunen rond vragen rond tewerkstelling. Dit kan ook voor oncologie (OncoCoach) en andere aandoeningen.

2) advies geven aan professionals

Als patiëntexpert heb je bepaalde expertise die kan ingezet worden om input te geven aan professionals. Met professionals bedoelen we overheid, academische instellingen of industrie. Je wordt opgeleid om op een efficiënte en professionele manier input te geven tijdens adviesraden, rekeninghoudend met de complexiteit van het gezondheidssysteem. Je kunt ook gevraagd worden om je ervaring als patiënt te delen met professionals tijdens een getuigenis, of omwille van je expertise rond klinisch onderzoek ben je geschikt om input te geven in het domein van klinische studies. Tijdens de opleiding tot patiëntexpert leer je hoe geneesmiddelen ontwikkeld worden, waar je input kunt geven als patiënt en hoe je je moet voorbereiden op een adviesraad. Maar, je kunt ook digitale expertise hebben en input geven op de ontwikkeling van applicaties, enz.

Kom ik in aanmerking?

Selectiecriteria dienen opgesteld te worden op basis van de basiskennis en specifieke opleidingen die de patiënt genoten moet hebben om in aanmerking te komen als patiënt expert. Ook communicatievaardigheden zijn belangrijk, het is immers cruciaal dat de PE objectief blijft in zijn communicatie en geen negatieve emotionele ervaringen deelt met de patiënt.  Enkele selectiecriteria:

 • Een bepaald niveau van aanvaarding bereikt hebben: gestabiliseerde problematiek / reflectie : eigen verhaal kunnen overstijgen
 • Een aandoening hebben of ouder zijn van iemand met een aandoening
 • Vertrouwd en verbonden zijn met de werking van de eigen patiëntenorganisatie, indien van toepassing 
 • Open minded zijn 
 • Over een basis aan communicatie- en sociale vaardigheden beschikken 
 • Bereid zijn om te werken en actief deel te nemen aan het elektronische leerplatform dat bij de opleiding wordt aangeboden. Er is geen voorkennis vereist. 
 • Gemotiveerd zijn 

Hoe kan ik deelnemen aan de opleiding?

Om deel te nemen aan de opleiding kun je contact opnemen via het contactformulier. Er zal dan contact opgenomen worden met de patiëntenorganisatie waaronder je ziekte valt om te bekijken of je in aanmerking komt.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 3 maanden, en is een combinatie van face-to-face en online leermodules. Er zijn 5 dagen voorzien verspreid over 3 maanden. Daarna volgt er een evaluatiemoment.