Missie

Het doel van de vereniging is het verbeteren van de levenskwaliteit en de gezondheidsbeleving van patiënten door de opleiding van ervaringsdeskundigen tot erkende patiënt experten te coördineren, in samenwerking met de patiëntenorganisaties in diverse therapeutische domeinen. Deze patiënt experten kunnen volgens bepaalde richtlijnen op deskundige wijze ingezet worden binnen lotgenotengroepen. De patiënt experten kunnen ook bijdragen tot geïntegreerde patiëntenparticipatie in onderzoek, ontwikkeling, educatie en advies inzake zowel gezondheidszorg als inzake het zorgsysteem.

De taak van de vereniging is de coördinatie van patiënten expertise en de selectie, de certificatie, de inventarisatie en het waarborgen van de kwaliteit van de diensten aangeboden door patiënt experten.

Het doel van de vereniging is eveneens de inzet van erkende patiënt experten te faciliteren, als vormingsmedewerkers in het kader van bijstand aan personen conform artikel 3.7 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de Economische Relance en de Versterking van de Sociale Cohesie.

De statuten kunt u hier raadplegen.