Patiënten opleiden

Het doel van het PEC vzw is om samen met patiëntenorganisaties patiënten op te leiden tot patiëntexpert. Een opleiding tot patiëntexpert omvat een generische component en een ziektebeeld-specifieke component.

Inhoud

De algemene component van de opleiding bestaat uit de volgende modules:

Algemene introductie tot PEC

 • Algemene introductie tot PEC en de relatie tot andere patiëntenorganisaties
 • De sociale kaart in België
 • Inzicht in de ontwikkeling van geneesmiddelen
 • Ethiek, regelgeving en belangenverstrengeling
 • Input leveren tijdens een adviesraad
 • Verantwoordelijkheden van een PE met betrekking tot gezondheidszorgprofessionals
 • Herkennen van betrouwbare informatie
 • Onderscheid maken tussen geloofwaardige en niet-geloofwaardige informatie
 • Omgaan met persoonlijke gezondheidsgegevens
 • Het identificeren van mijn behoeften achter mijn emoties
 • Communiceren over een ernstige ziekte
 • Zelfzorg
 • Het verzorgen van de mantelzorgers
 • Veerkracht

De ziekte-specifieke component omvat modules die specifiek gaan rond pathologie gebonden terminologie. Deze modules worden steeds samen met de patientenorganisatie tot stand gebracht, al dan niet samen met artsenverenigingen.

Wat kan ik concreet bereiken met de opleiding?

Door de opleiding te volgen kun je als patiëntexpert je expertise gaan inzetten. Dit gebeurt onder leiding van zowel het PEC als een patiëntenorganisatie zodat je voldoende ondersteuning krijgt. Je expertise kan op twee domeinen worden ingezet:

1) lotgenotencontact (peer-to-peer)

Als patiëntexpert kun je andere patiënten ondersteunen in hun ziekteproces. Dit kan op verschillende domeinen. Zo zijn er patiëntexperts die advies kunnen geven rond tewerkstelling, rond navigatie in het gezondheidssysteem of sociale ondersteuning. Een voorbeeld is de ReumaCoach bij ReumaNet. Deze patiëntexpert (ReumaCoach) is opgeleid om patiënten met reuma te ondersteunen rond vragen rond tewerkstelling. Dit kan ook voor oncologie (OncoCoach) en andere aandoeningen.

2) advies geven aan professionals

Als patiëntexpert heb je bepaalde expertise die kan ingezet worden om input te geven aan professionals. Met professionals bedoelen we overheid, academische instellingen of industrie. Je wordt opgeleid om op een efficiënte en professionele manier input te geven tijdens adviesraden, rekeninghoudend met de complexiteit van het gezondheidssysteem. Je kunt ook gevraagd worden om je ervaring als patiënt te delen met professionals tijdens een getuigenis, of omwille van je expertise rond klinisch onderzoek ben je geschikt om input te geven in het domein van klinische studies. Tijdens de opleiding tot patiëntexpert leer je hoe geneesmiddelen ontwikkeld worden, waar je input kunt geven als patiënt en hoe je je moet voorbereiden op een adviesraad. Maar, je kunt ook digitale expertise hebben en input geven op de ontwikkeling van applicaties, enz.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de patiënt expert opleiding hebben we enkele selectiecriteria opgesteld:

 • Een chronische of levensbedreigende ziekte hebben of een familiale non professional caregiver zijn
 • Aanvaarding bereikt hebben met het chronisch-ziek zijn of met je levensbedreigende ziekte: gestabiliseerde problematiek/reflectie, je eigen verhaal kunnen overstijgen
 • Lid zijn van een patiëntenorganisatie en vertrouwd en verbonden zijn met de werking van deze patiëntenorganisatie
 • Open minded zijn; willen investeren in een nieuwe uitdaging
 • Over een flinke dosis aan communicatie- en sociale vaardigheden beschikken; het is immers cruciaal dat tijdens een opdracht de patiëntexpert objectief en professioneel blijft in zijn/haar communicatie naar anderen toe
 • Bereid zijn om de aangeboden opleiding te volgen – o.a via een elektronisch leerplatform – en er in te slagen om de volledige opleiding met succes af te ronden. Er is geen voorkennis vereist
 • Gemotiveerd zijn om na de opleiding als opgeleide patiëntexpert ook ingezet te worden bij PEC-opdrachten

Hoe kan ik deelnemen aan de opleiding?

Om deel te nemen aan de opleiding dien je contact op te nemen met jouw patiëntenorganisatie om na te gaan of je voldoet aan de selectiecriteria voor het volgen van de opleiding . De patiëntenorganisatie in kwestie dient op haar beurt lid te zijn van het PEC.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit wekelijkse sessies van 2 uur gespreid over een periode van 4 maand en is een combinatie van webinars/face-to-face* en online leermodules.

*indien de sanitaire maatregelen het toelaten

Hoe behaal ik het patiënt expert certificaat?

Om het patiënt expert certificaat te behalen, dien je :

 • Alle modules te hebben gevolgd
 • Geslaagd te zijn voor de test na elke module.
 • Groen licht te krijgen na de evaluatiebespreking