Patiëntenexpertise inzetten

Wil je beroep doen op patiëntenexpertise ? Contacteer ons vrijblijvend.

Expertise kan op twee domeinen worden ingezet:

1) lotgenotencontact (peer-to-peer)

Als patiëntexpert kun je andere patiënten ondersteunen in hun ziekteproces. Dit kan op verschillende domeinen. Zo zijn er patiëntexperts die advies kunnen geven rond tewerkstelling, rond navigatie in het gezondheidssysteem of sociale ondersteuning. Een voorbeeld is de ReumaCoach bij ReumaNet. Deze patiëntexpert (ReumaCoach) is opgeleid om patiënten met reuma te ondersteunen rond vragen rond tewerkstelling. Dit kan ook voor oncologie (OncoCoach) en andere aandoeningen.

2) advies geven aan professionals

Als patiëntexpert heb je bepaalde expertise die kan ingezet worden om input te geven aan professionals. Met professionals bedoelen we overheid, academische instellingen of industrie. Je wordt opgeleid om op een efficiënte en professionele manier input te geven tijdens adviesraden, rekeninghoudend met de complexiteit van het gezondheidssysteem. Je kunt ook gevraagd worden om je ervaring als patiënt te delen met professionals tijdens een getuigenis, of omwille van je expertise rond klinisch onderzoek ben je geschikt om input te geven in het domein van klinische studies. Tijdens de opleiding tot patiëntexpert leer je hoe geneesmiddelen ontwikkeld worden, waar je input kunt geven als patiënt en hoe je je moet voorbereiden op een adviesraad. Maar, je kunt ook digitale expertise hebben en input geven op de ontwikkeling van applicaties, enz.

Wat kun je van het PEC verwachten?

Als patiënt:

  • Volle ondersteuning om een opleiding te bekomen tot PE
  • Een certificaat bij het succesvol afronden van de opleiding
  • Transparante en vlotte betalingen voor de opdrachten die je uitvoert
  • Transparante en verstaanbare contracten

Als bedrijf of organisatie:

  • Eén aanspreekpunt om patiëntenexpertise in te zetten
  • Op een ethische en correcte manier patiëntenexpertise inzetten
  • Eén contract per opdracht (administratieve vereenvoudiging)
  • Transparante betalingen

Heb je nood aan patiëntexperten?

Wil je een project opstarten waarbij patiëntenexpertise nodig is, contacteer ons via het contactformulier.